STIMA, IAB en BDMA slaan de handen in elkaar om de overgang naar het nieuwe juridische kader voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (General Data Protection Regulation), dat van kracht wordt vanaf mei 2018, makkelijker te maken voor marketingprofessionals. In de komende maanden vinden er diverse initiatieven plaats om de marktspelers meer inzicht te bieden in dit nieuwe wetgevende kader. Tegelijkertijd wordt een constructieve dialoog met de Belgische autoriteiten opgestart.

In de komende maanden zullen de leden van deze drie beroepsorganisaties kunnen deelnemen aan diverse evenementen die dieper ingaan op de invoering van de GDPR op de Belgische markt.
De workshops van STIMA zullen een antwoord bieden op alle mogelijke praktische vragen van bedrijven. Wat moet een organisatie doen om in orde te zijn? Welke concrete impact heeft deze wet op het marketinguniversum? Moeten bedrijven een Data Protection Officer benoemen?

BDMA zal op 23 mei een Legal Day organiseren waarin er dieper wordt ingegaan op alle transformaties die geleid hebben tot de nieuwe wetgeving, en waarin het effect van de nieuwe wetgeving op de marketingwereld – zowel op Belgisch als op internationaal niveau – onderzocht zal worden.
Tot slot hebben de drie verenigingen een gemeenschappelijke position paper ondertekend, die werd ingediend bij de staatssecretaris voor Privacy om een constructieve dialoog in gang te zetten met de Belgische autoriteiten. "Op die manier willen we hun aandacht vestigen op bepaalde moeilijkheden in de toepassing van deze nieuwe reglementering", legt Patrick Steinfort, directeur van IAB, uit. "Er zijn nog enkele grijze zones die zo snel mogelijk uitgeklaard moeten worden, zodat elk gevoel van juridische onveiligheid op de markt weggewerkt is wanneer de wet van kracht wordt, en zodat de professionals de overgang nu al kunnen voorbereiden."

Voor de drie verenigingen houdt dit debat over de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen een enorme uitdaging in voor de toekomst. "Persoonlijke gegevens zijn uitgegroeid tot de brandstof waarmee marketing wordt aangedreven, met de digitale wereld als brandstofslang", onderstreept Ivan Vandermeersch, secretaris-generaal van BDMA. "Het is bijgevolg niet alleen belangrijk dat het nieuwe wetgevende kader de privacy van de consument beschermt, maar dat er ook rekening wordt gehouden met de economische ontwikkeling van de nieuwe beroepen die gekoppeld zijn aan databeheer. Alleen een evenwichtige basis kan een vertrouwensrelatie tussen de consumenten en de dienstenleveranciers garanderen."

Meer informatie
Legal Day: 23 mei
GDPR-workshops: FR sessies: 27 maart en 6 juni
NL sessies: 24 april en 16 mei